al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

https://www.idescat.cat/emex/?id=251399

Montellà i Martinet

Codi
251399
Comarca
Cerdanya
Població
639
Superfície
54,95
Densitat
11,6
Altitud
967

Superfície (km²)

Municipi
54,95
Comarca
546,69
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
11,6
Comarca
36,4
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
338
Comarca
10.202
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
301
Comarca
9.683
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
639
Comarca
19.885
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
69
Comarca
2.562
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
395
Comarca
13.371
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
128
Comarca
2.980
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
23
Comarca
530
Catalunya
256.427

Població

Municipi
615
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
38
Comarca
1.304
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
211
Comarca
7.005
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
69
Comarca
1.479
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
195
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
329
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
31
Comarca
1.258
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
184
Comarca
6.366
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
59
Comarca
1.501
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
335
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
286
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
496
Comarca
13.273
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
57
Comarca
2.234
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
62
Comarca
3.936
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
615
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
577
Comarca
16.727
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
38
Comarca
2.716
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
615
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
314
Comarca
8.618
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
1.365
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
329
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
263
Comarca
8.109
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
23
Comarca
1.351
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
286
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
19
Comarca
557
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
23
Comarca
583
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
42
Comarca
1.140
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
75
Comarca
2.505
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
46,7
Comarca
63,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
64
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
3
Comarca
120
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
84
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
80
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
7
Comarca
164
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
84
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
144
Comarca
2.643
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
78
Comarca
1.962
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
45
Comarca
1.428
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
30
Comarca
1.107
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
9
Comarca
702
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
303
Comarca
7.845
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
20
Comarca
321
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
-11
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
21
Comarca
310
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
299
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
319
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
6
Comarca
243
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
299
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-6,33
Comarca
-2,23
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
39,56
Comarca
23,3
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
33,23
Comarca
21,12
Catalunya
17,89

Creixement total intercensal

Municipi
-77
Comarca
481
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-13,22
Comarca
2,77
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,46
Comarca
-0,87
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-8,75
Comarca
3,63
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
659
Comarca
17.780
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
604
Comarca
14.488
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
624
Comarca
15.162
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
450
Comarca
11.369
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
502
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
667
Comarca
18.281
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
61
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
20
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
42
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
325
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
468
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
13,4
Comarca
12,8
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
28,3
Comarca
28
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,8
Comarca
25,7
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
35,5
Comarca
33,5
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
491
Comarca
13.200
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
73,1
Comarca
67,2
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
487
Comarca
13.567
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
62,8
Comarca
55,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
477
Comarca
12.955
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73
Comarca
68,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
71,9
Comarca
66,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
491
Comarca
13.147
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
261
Comarca
8.511
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
30
Comarca
855
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
291
Comarca
9.366
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
243
Comarca
6.996
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
528
Comarca
16.362
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
140
Comarca
4.975
Catalunya
1.848.210

Dones

Municipi
120
Comarca
4.200
Catalunya
1.647.795

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
260
Comarca
9.170
Catalunya
3.496.005

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
280
Comarca
9.910
Catalunya
3.673.555

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
20
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
215
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
675
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
5.470
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
6.380
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
255
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
90
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
610
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
1.550
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
90
Comarca
2.505
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
2.750
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.085
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
670
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
875
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
6.380
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
23
Comarca
1.138
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
131
Comarca
3.284
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
923,36
Comarca
1.012,03
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
63
Comarca
1.423
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
51
Comarca
1.429
Catalunya
795.474

Total

Municipi
114
Comarca
2.852
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
1,2
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
22,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,3
Comarca
47,8
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
15,5
Comarca
353,4
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,3
Comarca
12,5
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
16,2
Comarca
437,6
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
7,4
Comarca
185,3
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
8,7
Comarca
252,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
16,2
Comarca
437,6
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
303
Comarca
7.843
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
382
Comarca
13.502
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
685
Comarca
21.345
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
44,2
Comarca
36,7
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
177
Comarca
4.407
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
84
Comarca
2.421
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
45
Comarca
1.014
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
303
Comarca
7.842
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
27,7
Comarca
30,9
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
21
Comarca
393
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
27
Comarca
759
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
102
Comarca
2.271
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
84
Comarca
1.335
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
69
Comarca
1.977
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
9
Comarca
1.113
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
303
Comarca
7.842
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
103,8
Comarca
100,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
917
Comarca
30.375
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
54.379
Comarca
55.590
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
326
Comarca
389
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.105
Comarca
23.070
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.710
Comarca
7.149
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
73
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.703
Comarca
28.671
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.776
Comarca
32.276
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
36
Comarca
1.872
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
32
Comarca
1.247
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
3
Comarca
409
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
42
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
73
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
28
Comarca
334
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
20
Comarca
226
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.301
Comarca
14.749
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
312
Comarca
6.581
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
485
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
906
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
91
Comarca
2.046
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
191
Comarca
2.266
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
2
Comarca
181
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
2
Comarca
62
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
48
Comarca
3.230
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
4.524
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
63
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
38
Comarca
478
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
385
Comarca
10.369
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
113
Comarca
2.518
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
165
Comarca
4.661
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
61
Comarca
1.169
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
724
Comarca
18.717
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,64
Comarca
1,92
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
20,7
Comarca
28,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
25
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
4.106,36
Catalunya
3.823.878,74