al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

https://www.idescat.cat/emex/?id=251399

Montellà i Martinet

Codi
251399
Comarca
Cerdanya
Població
596
Superfície
54,95
Densitat
10,8
Altitud
967

Superfície (km²)

Municipi
54,95
Comarca
546,69
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
10,8
Comarca
35,2
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
328
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
268
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
596
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
67
Comarca
2.636
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
387
Comarca
13.195
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
122
Comarca
2.869
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
530
Catalunya
250.143

Població

Municipi
596
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
40
Comarca
1.352
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
214
Comarca
6.871
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
63
Comarca
1.408
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
193
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
328
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
27
Comarca
1.284
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
173
Comarca
6.324
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
59
Comarca
1.461
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
337
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
268
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
488
Comarca
13.019
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
55
Comarca
2.284
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
53
Comarca
3.927
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
596
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
562
Comarca
16.420
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
34
Comarca
2.810
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
596
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
309
Comarca
8.425
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
19
Comarca
1.399
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
328
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
253
Comarca
7.995
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
1.411
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
268
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
16
Comarca
526
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
23
Comarca
567
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
39
Comarca
1.093
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
75
Comarca
2.505
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
46,7
Comarca
63,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
51
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
73
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
3
Comarca
124
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
90
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
88
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
8
Comarca
178
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
49
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
20
Comarca
321
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
-11
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
21
Comarca
310
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
299
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
319
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
6
Comarca
243
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
299
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
145
Comarca
4.609
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
24,14
Comarca
28
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-6,98
Comarca
2,85
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
31,12
Comarca
25,15
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
659
Comarca
17.780
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
604
Comarca
14.488
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
624
Comarca
15.162
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
450
Comarca
11.369
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
667
Comarca
18.281
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
60
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
20
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
315
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
456
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
16,7
Comarca
16,3
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
27,5
Comarca
28,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,5
Comarca
25,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
34,2
Comarca
29,8
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
504
Comarca
12.957
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
62,7
Comarca
61
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
471
Comarca
12.807
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
83
Comarca
80,1
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
467
Comarca
12.727
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
63
Comarca
58,3
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
50,5
Comarca
44,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
523
Comarca
13.009
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
146
Comarca
4.809
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
118
Comarca
3.997
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
264
Comarca
8.806
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
286
Comarca
9.383
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
30
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
215
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
725
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
4.235
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
5.205
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
265
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
90
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
595
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
1.525
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
90
Comarca
2.475
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
2.515
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.425
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
690
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
580
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
5.205
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
22
Comarca
1.086
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
133
Comarca
3.223
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
819,45
Comarca
831,1
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
68
Comarca
1.415
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
48
Comarca
1.392
Catalunya
775.829

Total

Municipi
116
Comarca
2.807
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,8
Comarca
7
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,1
Comarca
26,2
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,5
Comarca
72,7
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
22,3
Comarca
511,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
10,1
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
23,7
Comarca
627,2
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
9,1
Comarca
259,4
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
14,7
Comarca
367,8
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
23,8
Comarca
627,2
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
304
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
253
Comarca
11.353
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
94
Comarca
2.168
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
651
Comarca
21.186
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
919
Comarca
30.789
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
54.348
Comarca
54.573
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
307
Comarca
381
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.652
Comarca
20.635
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.621
Comarca
5.784
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
73
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.703
Comarca
28.671
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.776
Comarca
32.276
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
36
Comarca
1.872
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
32
Comarca
1.247
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
3
Comarca
409
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
42
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
73
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
28
Comarca
334
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
20
Comarca
226
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.301
Comarca
14.749
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
312
Comarca
6.581
Catalunya
488.771

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
906
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
91
Comarca
2.046
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
191
Comarca
2.266
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
223
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
2
Comarca
61
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
56
Comarca
3.234
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
4.524
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
63
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
38
Comarca
478
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
390
Comarca
10.214
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
103
Comarca
2.405
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
167
Comarca
4.700
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
56
Comarca
1.160
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
716
Comarca
18.479
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,64
Comarca
1,97
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
21,5
Comarca
26,9
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
28
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
265,95
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions