al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

https://www.idescat.cat/emex/?id=251399

Montellà i Martinet

Codi
251399
Comarca
Cerdanya
Població
596
Superfície
54,95
Densitat
10,8
Altitud
967

Superfície (km²)

Municipi
54,95
Comarca
546,69
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
10,8
Comarca
35,2
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
328
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
268
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
596
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
67
Comarca
2.636
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
387
Comarca
13.195
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
122
Comarca
2.869
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
530
Catalunya
250.143

Població

Municipi
596
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
40
Comarca
1.352
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
214
Comarca
6.871
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
63
Comarca
1.408
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
193
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
328
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
27
Comarca
1.284
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
173
Comarca
6.324
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
59
Comarca
1.461
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
337
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
268
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
488
Comarca
13.019
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
55
Comarca
2.284
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
53
Comarca
3.927
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
596
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
562
Comarca
16.420
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
34
Comarca
2.810
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
596
Comarca
19.230
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
309
Comarca
8.425
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
19
Comarca
1.399
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
328
Comarca
9.824
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
253
Comarca
7.995
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
1.411
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
268
Comarca
9.406
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
16
Comarca
526
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
23
Comarca
567
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
39
Comarca
1.093
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
80
Comarca
2.550
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
43,8
Comarca
65,5
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
4
Comarca
57
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
5
Comarca
109
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
6
Comarca
101
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
100
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
9
Comarca
201
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
49
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
22
Comarca
755
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
-12
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
22
Comarca
743
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
273
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
3
Comarca
181
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
67
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
1
Comarca
206
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
273
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
145
Comarca
4.609
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
24,14
Comarca
28
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-6,98
Comarca
2,85
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
31,12
Comarca
25,15
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
659
Comarca
17.780
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
604
Comarca
14.488
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
624
Comarca
15.162
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
450
Comarca
11.369
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
667
Comarca
18.281
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
60
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
20
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
315
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
456
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
16,7
Comarca
16,3
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
27,5
Comarca
28,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,5
Comarca
25,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
34,2
Comarca
29,8
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
504
Comarca
12.957
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
62,7
Comarca
61
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
471
Comarca
12.807
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
83
Comarca
80,1
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
467
Comarca
12.727
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
63
Comarca
58,3
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
50,5
Comarca
44,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
523
Comarca
13.009
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
152
Comarca
4.851
Catalunya
1.823.075

Dones

Municipi
118
Comarca
3.999
Catalunya
1.612.844

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
270
Comarca
8.850
Catalunya
3.435.919

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
290
Comarca
9.414
Catalunya
3.613.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
658
Catalunya
147.226

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
33
Comarca
4.887
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
51
Comarca
5.788
Catalunya
2.872.828

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
16
Comarca
578
Catalunya
69.826

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
61
Comarca
1.550
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
91
Comarca
2.476
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
51
Comarca
4.359
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
868
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
561
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
51
Comarca
5.788
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
21
Comarca
1.106
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
133
Comarca
3.223
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
819,45
Comarca
831,1
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
68
Comarca
1.415
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
48
Comarca
1.392
Catalunya
775.829

Total

Municipi
116
Comarca
2.807
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,8
Comarca
7
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,1
Comarca
26,2
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,5
Comarca
72,7
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
22,3
Comarca
511,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
10,1
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
23,7
Comarca
627,2
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
9,1
Comarca
259,4
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
14,7
Comarca
367,8
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
23,8
Comarca
627,2
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
304
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
253
Comarca
11.353
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
94
Comarca
2.168
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
651
Comarca
21.186
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
918
Comarca
30.663
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
54.425,9
Comarca
54.399,4
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
289,1
Comarca
378,4
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.170
Comarca
21.634
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.693
Comarca
6.311
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
85
Comarca
4.242
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.376
Comarca
24.354
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.460
Comarca
28.596
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
85
Comarca
4.240
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
85
Comarca
4.242
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
19
Comarca
375
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
19
Comarca
384
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
4
Comarca
93
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
15
Comarca
291
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
19
Comarca
384
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
691
Comarca
13.109
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
90
Comarca
5.163
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
225
Comarca
385
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
2
Comarca
3.890
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
102
Comarca
122.133
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
17
Comarca
267
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
151
Comarca
2.163
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
223
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
2
Comarca
61
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
56
Comarca
3.234
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
4.524
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
63
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
38
Comarca
470
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
384
Comarca
10.048
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
104
Comarca
2.299
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
173
Comarca
4.584
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
51
Comarca
1.089
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
712
Comarca
18.020
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,64
Comarca
1,97
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
21,5
Comarca
26,9
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
28
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
265,95
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions