al contingut a la navegació Informació de contacte

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS

Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura de l'Institut d'Estudis Ilerdensc de Lleida per a l'any 2023

La Junta Rectora de l'IEI, a la sessió número 3, celebrada el dia 18 de maig de 2023.

S'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per l'import de 3.703,00 € per dur a terme la següent actuació:

Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura de l'Institut d'Estudis Ilerdensc de Lleida per a l'any 2023

Codi 202301225