al contingut a la navegació Informació de contacte

Gestió Forestal Sostenible 2018

GENERALITAT DE CATALUNYA Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

- Concessió Xarxa Viària Forestal (ANNEX 3)

Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

Import aprovat: 17.163,35 €

- Concessió actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (ANNEX 4)

Aclarida de millora.

Estassada de sotabosc.

Import aprovat: 25.000,00 €