al contingut a la navegació Informació de contacte

Gestió Forestal Sostenible 2021

GENERALITAT DE CATALUNYA Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

            

         

- Concessió Xarxa Viària Forestal (ANNEX 3)

Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

Import aprovat: 13.876,88 €

- Concessió actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (ANNEX 4)

Tallada selectiva

Estassada de sotabosc

Import aprovat: 29.908,86 €

En el sistema comptable s'ha indicat que les factures estan subvencionades pels ajuts a la Gestió Forestal Sostenible en fons FEDER