al contingut a la navegació Informació de contacte

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut, per al 2021

Per Decret de la Presidència número 2086, de 9 de juliol de 2021 es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla econòmic en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2021

S'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per l'import de 20.345,00 € per dur a terme la següent actuació:

Pla econòmic en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2021

Codi:202101922

diputacio.gif