al contingut a la navegació Informació de contacte

DIPUTACIÓ LLEIDA

COOPERACIÓ MUNICIPAL Pla extraordinari d'inversions locals 2017-2018, pla de reforç municipal Acord del Ple de la Diputació de Lleida del 19 de febrer de 2016.

Pla d'Acció Local 2013-2016, de la Diputació de Lleida, inclòs en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC), per arranjament del paviment d'un tram de la carretera d'Estana, import concedit: 23.146,93 €

logo_diputacio-de-lleida.jpg