al contingut a la navegació Informació de contacte

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2022

     

Per Decret de la Presidència número 1801/2022, de 30 de juny de 2022 es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2022

S'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per l'import de 20.422,00 € per dur a terme la següent actuació:

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2022

Codi:202201990

diputacio.gif