al contingut a la navegació Informació de contacte

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Pla Especial de Cooperació municipal per a der front a les despeses corrents dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida, per l’exercici 2021

Per Decret de la Presidència número 2021/2636, de 8 de setembre de 2021, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla especial de cooperació municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, per a l’exercici 2021

S'ha concedit a favor d'aquest Ajuntament una subvenció per l'import de 15.938,41 € per dur a terme la següent actuació:

Pla especial de cooperació municipal per a fer front a les despeses corrents

Codi: 202103140

diputacio.gif