al contingut a la navegació Informació de contacte

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Pla Cooperació Municipal de suport al finançament de les despeses corrents i de capital dels ajuntaments i les entitats menors descentralitzades del territoti per a l'exercici 2024

Per Decret núm. 2024/916, de data 9/4/2024, la Presidència de la Diputació de Lleida, ha adoptat la següent resolució:

Aplicació pressupostària: 2024 040 942 4620010

Import subvenció 27.750,58 € 

Aplicació pressupostària: 2024 040 942 7620011

Import subvenció: 36.165,69 €

   logo_diputacio-de-lleida.jpg