al contingut a la navegació Informació de contacte

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

COOPERACIÓ MUNICIPAL Pla extraordinari d'inversions locals 2017-2018, pla de reforç municipal Acord del Ple de la Diputació de Lleida del 19 de febrer de 2016.

PLA PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2020, 2021, 2022.

PLA PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2020, 2021, 2022.

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021.

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021.

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021.

Pla Especial de Cooperació municipal per a der front a les despeses corrents dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida, per l’exercici 2021

Pla de Cooperació Municipal per fer front a les despeses derivades de la prevenció d’incendis forestals, 2021

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2022

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021.

tècnic/a compartit/da repte demogràfic de l'Ajuntament de Montellà i Martinet i de L'EMD de Víllec i Estana

Pla Cooperació Municipal de suport al finançament de les despeses corrents i de capital dels ajuntaments i les entitats menors descentralitzades del territoti per a l'exercici 2024

PLANIFICACIÓ I COOPERACIÓ MUNICIPAL Pla de cooperació municipal per al finançament d'inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023

PLANIFICACIÓ I COOPERACIÓ MUNICIPAL Pla de cooperació municipal per al finançament d'inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023